החזרות

1. הרוכש יהיה זכאי להחזיר את המוצר תוך 30 ימים מקבלת המשלוח
2. יהיה רשאי הרוכש להחזיר את המוצר ולקבל החזר כספי עבור סך ההזמנה, פחות עמלות הסליקה עבור רכישת המוצר. 
3. החזרת המוצר וקבלת החזר כספי יהיו בכפוף לתנאים שלהלן:
  • על הלקוח להשיב את המוצר לאתר כאשר הוא במצבו כפי שקבל אותו, ללא נזק או פגם;
  • החזר כספי יינתן ללקוח בכפוף לבדיקת מצבו של המוצר על ידי האתר ואישור האתר;
  • המוצר יוחזר בצירוף חשבונית עסקה או הוכחת עסקה;
  • העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח.
4. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תקופת ההחזרות מעת לעת, והכל בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.
5. החזר יוענק פעם אחת בלבד עבור כל סוג של מוצר.