אחריות

 • אחריות למוצרים:
  1. המוצרים המוצגים באתר מכוסים באחריות למשך תקופה של 12 חודשים מיום הגעת המוצר אל הלקוח ("תקופת האחריות").
  2. האחריות תחול על מקרים בהם ישנם פגמים מהותיים ו/או תקלות בגוף המוצר אשר נגרמו על ידי היצרן.
  3. האחריות למוצר פגום או מקולקל מוגבלת להחלפת המוצר או שווי המוצר. החבות הכוללת של האתר ביחס לכל מוצר לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של אותו המוצר.
  4. למען הסר ספק, במקרים הבאים לא תחול אחריות כלל:
  • כוח עליון שהתרחש לאחר מועד מסירת המוצר ללקוח;
  • שחיקת איכות סבירה, פגמים שנוצרו כתוצאה מבלאי טבעי או תאונה;
  • השחתה מכוונת של המוצר ו/או שימוש לא סביר ו/או לא תקין של הלקוח במוצר ברשלנות או בזדון ובניגוד להוראות השימוש של המוצר;
  • אובדן המוצר או חלק ממנו;
  • נזק ו/או פגם שנגרם למוצר על ידי הלקוח;
  • יציאת אוויר בחלקים מתנפחים במוצר (כגון יציאת אוויר בטבעת העליונה או בטבעת של המכסה התרמי באמבטיית הקרח).
         5. מימוש האחריות יתבצע באמצעות יצירת קשר עם האתר והחזרת המוצר לכתובת האתר, בכפוף להצגת חשבונית עסקה או הוכחת עסקה. האתר יהיה רשאי לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
         6. מימוש האחריות יתבצע רק לאחר בדיקת המוצר על ידי האתר ואישורו.